Inbound Marketing hay còn gọi là Tiếp thị hướng nội - là một kỹ thuật để thu hút khách hàng đến với sản phẩm và dịch vụ thông qua tiếp thị nội dung, tiếp thị truyền thông xã hội, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và xây dựng thương hiệu.

Inbound Marketing